Reklamace ve 3 bodech

 

1)     Identifikujte výrobek zakoupený na portálu www.averde.cz

(o jaký jde výrobek, kdy byl zakoupen, číslo daňového dokladu)

 

2)     Popište závadu

(stručně a co nejvýstižněji popište v čem spatřujete závadu a jak se tato projevuje)

 

3)     Přidejte kontaktní informace

(dejte nám vědět, kam Vám můžeme zaslat vyjádření k uplatněné reklamaci). Reklamaci můžete zaslat na email: reklamace@averde.cz

 

Ve lhůtě 72 hodin posoudí náš technik reklamovanou vadu a nabídne Vám optimální řešení.

Buď Vám poradíme, jak věc jednoduše opravit bez naší součinnosti, a nebo nabídneme co nejefektivnější způsob doručení do naší provozovny, kde Vám bude záruční oprava provedena. Reklamace se snažíme vyřizovat v co nejkratší možné lhůtě, protože jsme si vědomi, že produkt užíváte.

V některých situacích jsme ovšem závislý na dodavatelích. Standardní zákonné lhůty (30 dní) pro reklamaci však dodržujeme vždy. V případě že nejsme schopni Vám zakoupený produkt opravit, nabídneme Vám jeho výměnu, a nebo vrácení peněz.